Domovní čerpací stanice splaškových vod

ČS PERSPOL 1.3 38.500,- Kč
ČS PERSPOL 1.6 40.033,- Kč
ČS PERSPOL 2.0 42.574,- Kč

Cena je uváděna včetně DPH, bez dopravy a montáže.

 

Domovní vsakovací šachty

VŠ PERSPOL 1.3 14.566,- Kč
VŠ PERSPOL 1.6 16.018,- Kč
VŠ PERSPOL 2.0 19.164,- Kč

Cena je uváděna včetně DPH, bez dopravy a montáže.

 

Domovní čerpací stanice dešťových vod

DČS PERSPOL 1.6 47.245,- Kč
DČS PERSPOL 2.0 49.544,- Kč
DČS PERSPOL 4.2 67.760,- Kč

Cena je uváděna včetně DPH, bez dopravy a montáže.