O společnosti

Perspol s. r. o. je česká společnost založená v roce 1994 se zaměřením na poskytování služeb zákazníkům. Specializací se stala výroba a dodávka technologií pro přečerpávání splaškových, dešťových vod a vsakovacích zařízení včetně realizace. Nedílnou součástí je zpracování projektové dokumentace. Společnost nabízí služby umožňující investorům, zadavatelům, správcům budov i areálů realizovat nové přístupy v systému vod.

Změny ve způsobu odvádění dešťových vod v zastavěném území, realizaci otevřených odvodňovacích zařízení, zasakovacích zařízení a retenčních ploch a především zajištěním správy těchto zařízení. Správa a provoz těchto zařízení zahrnuje veškeré činnosti nutné k zajištění řádné funkce systému odvodnění. Jedná se především o čištění a údržbu odvodnění, kontrolu regulačních prvků odvodnění a kontrolu a čištění retenčních a podzemních zasakovacích zařízení.

 

Výrobní program společnosti

Čerpací stanice dešťových vod

icon_destova_vodaVíce informací

Čerpací stanice splaškových vod

icon_kanalizacni_voda Více informací

Vsakovací a zavlažovací systémy

icon_zavlazovani2 Více informací

Průmyslové čerpací stanice odpadních vod

icon_prumyslove_cp Více informací

 

Služby v oblasti vodního hospodářství

  • zajištění návrhu a servis čerpacích stanic splaškových vod včetně servisu technologií
  • zpracování příslušných provozních řádů
  • provedení tlakových zkoušek vodovodních řádů, zkoušek nepropustnosti kanalizačních potrubí a nádrží
  • provedení zkoušek venkovních i vnitřních požárních hydrantů
  • provozování zařízení na likvidaci dešťových i odpadních vod
  • servis dodávaných zařízení

Kontaktní formulář

Více informací zde